Category Archives: MSI39

  image_pdfimage_print
 • Marketing through five senses: On the use of sensory marketing in marketing communications

  Marketing through five senses: On the use of sensory marketing in marketing communications Sensory marketing is based on one or more human senses. Sensory marketing deliberately links several sensory sensations. Sensory marketing makes a use of scents, sounds, tastes, or tactile stimuli. According to the main sensory perception, we sometimes talk separately about visual marketing (targeting primarily respondent’s sight), scent … Keep reading
 • Štartuje prvý ročník súťaže Young Marketer

  Štartuje prvý ročník súťaže Young Marketer V týchto dňoch boli uverejnené podmienky súťaže Young Marketer pre mladých marketérov do 30 rokov. Vyhlasovateľom súťaže je Klub reklamných agentúr Slovenska a tvorcom zadania je Slovenská sporiteľňa, a. s. Sporiteľňa pripravila zadanie s úlohou na vytvorenie marketingovej a komunikačnej stratégie pre oblasť sociálneho bankovníctva, konkrétne ide o propagovanie programu KROKZAKROKOM pre neziskové organizácie. … Keep reading
 • Štarchoň, Peter, 2017. Bankový marketing. Princípy a špecifiká. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552948-0.

  Štarchoň, Peter, 2017. Bankový marketing. Princípy a špecifiká. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552948-0. Autor František Olšavský Téma bankovníctva a bankového marketingu je v dnešnom svete aktuálna snáď pre každého, kto má bankový účet, alebo je v kontakte s bankou z ďalších dôvodov. Rozsahom relatívne útla publikácia skúseného pedagóga – profesora Štarchoňa umožňuje nazrieť do marketingovej kuchyne komerčnej … Keep reading
 • I/J words

  I/J words invoice faktúra All the invoices must be submitted by the 25th of every month. Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca. invoicing department oddelenie fakturácie The invoicing department issued an invoice with incorrect data. Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi. inward dovnútra, vnútorný The office door opens inward. Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra. … Keep reading