Category Archives: MSI45

  image_pdfimage_print
 • L Words

  L Words line extension rozšírenie The line extension was an effective strategy as the brand was strong and customers could buy more products from the company. Rozšírenie linky bolo účinnou stratégiou, pretože značka bola silná a zákazníci si mohli kúpiť viac produktov od spoločnosti. line management líniový manažment Line management is responsible for managing employees on a day to day … Keep reading
 • FOTR, Jiří and SOUČEK, Ivan, 2020. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení/Scenarios for Strategic Decision-Making and Management. Prague: Grada Publishing. 235 p. ISBN 978-80-271-2020-8.

  FOTR, Jiří and SOUČEK, Ivan, 2020. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení/Scenarios for Strategic Decision-Making and Management. Prague: Grada Publishing. 235 p. ISBN 978-80-271-2020-8. Autor Dušan Pavlů The social and economic reality is more and more complex and complicated, particularly, because of the results of scientific-technological development and their almost instant introduction in manufacturing, production and consumption, and so, in … Keep reading
 • Súťaž PROKOP 2019

  Súťaž PROKOP 2019 PROKOP je prestížnou súťažou najlepších PR projektov na Slovensku, ktorú od roku 2010 vyhlasuje a organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR) v spolupráci s odborným mesačníkom Stratégie. Public relations sa čoraz viac stáva dôležitou súčasťou komunikačného mixu a ocenenie PROKOP dáva možnosť predstaviť zaujímavé, kreatívne a inovatívne PR kampane, uskutočnené na Slovensku v aktuálnom roku. Podľa … Keep reading
 • Češi a reklama 2020

  Češi a reklama 2020 Česká marketingová společnost vydala tlačovú informáciu, ktorá obsahuje výsledky pravidelného prieskumu zameraného na postoje českej verejnosti k reklame. Z metodiky prieskumu vyplýva, že cieľovou skupinou bola online populácia Českej republiky vo veku nad 15 rokov, metódou zberu údajov bol CAWI Omnibus ppm factum, dáta sa zbierali v čase 10. 1. – 16. 1. 2020. Realizoval sa … Keep reading